Scholing en vorming van onze medewerkers is een actief onderdeel van ons personeelsbeleid. Personeel wordt binnen onze eigen organisatie of in de werkplaats opgeleid. Ook bieden wij hen externe-en bedrijfsinterne opleidingen en worden zij actief  begeleid in hun loopbaanontwikkeling. Linsen Las & Constructie is een erkend 'Leerbedrijf'. Om het gewenste niveau te kunnen waarborgen werken wij samen met het ROC Leerlingwezen en met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Om de leerlingen daadwerkelijk goed te kunnen opleiden heeft ons bedrijf de beschikking over een praktijkbegeleider. Hij is dagelijks aanwezig en biedt de theoretische en praktische ondersteuning die nodig is om de leerlingen op te kunnen leiden tot vakvolwassen medewerkers.

Gezien de vele meerjarige dienstverbanden en jubilea van ons personeel mogen wij concluderen dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en loyale medewerkers.