Leveringsvoorwaarden

Op alle door Linsen Las en Constructie BV ingediende offertes en verleende opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. (U heeft voor het openen van dit bestand Adobe Acrobat nodig.)