EN 1090-1/CE Markering

Voor het vervaardigen van stalen bouwelementen/onderdelen t/m uitvoeringsklasse 2 zijn wij door TUV Nederland gecertificeerd volgens productnorm EN 1090-1:2009/A1:2011. Onder het verleende certificaat vallen alle door ons vervaardigde onderdelen voor staalconstructies, trappen en bordessen uitgevoerd in S235 t/m S355.

Kwaliteitsborging

Naast de CE markering voor onze Staalafdeling wordt ons kwaliteitsniveau in de Aluminium- en RVS afdeling gewaarborgd door ons interne kwaliteitsborgingsysteem. De procedures van ons kwaliteitsborgingsysteem in het voortbrengingsproces zijn inzichtelijk voor de opdrachtgever en naspeurbaar op handhaving en het treffen van eventuele verbetermaatregelen.

Kwaliteit bereik je samen

In gezamelijk overleg met onze medewerkers zijn de kwaliteitsprocedures opgesteld, getoetst op inhoud en werking. Ook zijn de taken en verantwoordelijkheden in dit traject onderling duidelijk bepaald en vastgelegd. Kwaliteitsgericht denken en handelen is geen zaak van het management alleen. Het nemen van verantwoordelijkheid door iedere mederwerker wordt door ons als vanzelfsprekend ervaren.

Zo ontstaat kwaliteit in denken en handelen, iedere dag opnieuw!